Ocenenia

Kvalita má v Pename mimoriadnu prioritu. Čestné ocenenia a certifikáty z rôznych oblastí sú výsledkom snahy všetkých zamestnancov spoločnosti, zárukou pre konečného spotrebiteľa a dôležitým ukazovateľom pre obchodných partnerov.

Certifikácia systémov kvality

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. je silne orientovaná na zákazníka a venuje kvalite svojich výrobkov mimoriadnu pozornosť. Systém kvality v spoločnosti zabezpečuje a udržuje Úsek riadenia a kontroly kvality.

Logo IFS Food

Certifikácia IFS FOOD

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. získala certifikáty IFS FOOD pre jednotky pekáreň Lučenec a pekáreň Prvá Bratislavská Pekárenská.

Značka kvality SK

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. získala oprávnenie používať logo „Značka kvality SK“, ktorej gestorom udeľovania je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.