Certifikácia systémov kvality

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. je silne orientovaná na zákazníka a venuje kvalite svojich výrobkov mimoriadnu pozornosť. Systém kvality v spoločnosti zabezpečuje a udržuje Úsek riadenia a kontroly kvality.

Okrem systému kritických bodov HACCP, ktorý musí mať podľa zákonných požiadaviek každý výrobca zavedený, má spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. na prevádzkach mlyn Trnava, mlyn Ivanka pri Nitre, pekáreň Prešov a na centrále spoločnosti zavedený a certifikovaný systém ISO 22 000.