Značka kvality SK

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. získala oprávnenie používať logo „Značka kvality SK“, ktorej gestorom udeľovania je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a odborným garantom udeľovania značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť má oprávnenie používať toto logo na výrobkoch: