Certifikácia IFS FOOD

Spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. získala certifikáty IFS FOOD pre jednotky pekáreň Lučenec a pekáreň Prvá Bratislavská Pekárenská.

Organizácia IFS (International Featured Standards) je neziskovou spoločnosťou, ktorá spravuje medzinárodné štandardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers. Na tvorbe štandardu IFS sa podieľali nemecké (HDE), francúzske (FCD) a talianske (ANCC, ANCD) maloobchodné zväzy v spolupráci s výrobcami, certifikačnými orgánmi a užívateľmi štandardov. Štandard sa týka bezpečnosti výrobkov, dodržiavania legislatívnych požiadaviek a systému manažérstva kvality. Štandardy boli navrhnuté tak, aby pomáhali organizáciám zabezpečiť splnenie požiadaviek zákazníkov.

Hlavným cieľom IFS je vytvoriť spoločný štandard s jednotným systémom hodnotenia, ktorý bude akreditovaný a ktorý svojím hodnotením dokáže porovnať a transparentne posúdiť kvalitu v rámci celého dodávateľského reťazca.

IFS poskytuje k dispozícii všetky nutné informácie prostredníctvom online databanky www.ifs-online.eu. Všetky správy o vykonaných auditoch, plány opatrení a certifikáty sú uložené na webových stránkach v registrovanej časti. Do tejto registrovanej časti majú prístup iba registrovaní obchodníci, ktorých podniky sú certifikované podľa štandardov IFS.

IFS Food
Štandard IFS Food vznikol z požiadaviek nemeckých a francúzskych obchodných reťazcov ako všeobecný štandard na bezpečnosť potravín v obchodných reťazcoch. Obchodné reťazce často vyžadujú certifikáciu IFS od svojich dodávateľov, ktorí im dodávajú potraviny pod privátnou značkou reťazca.