Aktuality

Zlúčenie spoločností PENAM SLOVAKIA, a.s. a PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.

1. 1. 2018

Dňa 1.1.2018 prišlo k zlúčeniu spoločností PENAM SLOVAKIA, a.s. a PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., v dôsledku čoho spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s., ako nástupnícka spoločnosť vstúpila do všetkých obchodných a právnych vzťahov namiesto spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s..

Ubezpečujeme Vás, že spoločnosť PENAM SLOVAKIA, a.s. bude v plnom rozsahu pokračovať v podnikateľskej činnosti spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s..

PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. a PENAM SLOVAKIA, a.s. sú dcérskymi spoločnosťami jediného akcionára a zároveň dlhodobými spoločnými členmi skupiny PENAM.