Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s.

Hlavný cieľ:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s. prostredníctvom diverzifikácie výroby zavedením nových výrobkov a súčasného rozšírenia existujúcej kapacity výroby.

Výsledok projektu: 

  1. Zvýšenie kontinuálnosti prevádzky mlyna zvýšením skladovacej kapacity otrúb v mlyne Trebišov.
  2. Diverzifikácia výroby pekárne Lučenec prostredníctvom zavedenia technológie na výrobu hotových mrazených výrobkov.
  3. Rozšírenie súčasnej kapacity výroby chleba v Lučenci automatizáciou výrobného procesu o 30,17%.
  4. Zníženie výrobných nákladov spoločnosti.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk  www.apa.sk

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF