Inteligentné inovácie v spoločnosti Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť