Aktuality

Prehlásenie spoločnosti

18. 4. 2023

Na surovinách, z ktorých pre vás na dennej báze pripravujeme naše pekárenské a mlynské výrobky, si dávame záležať… A preto by sme Vás radi ubezpečili, že všetka pšenica, ktorú spracovávajú naše mlyny, pochádza výhradne od slovenských pestovateľov a dodávateľov, a zároveň je dopestovaná výlučne na území Slovenskej republiky.