Aktuality

Ocenené prevádzky

18. 9. 2020

Kvalita má v Pename mimoriadnu prioritu. Čestné ocenenia a certifikáty z rôznych oblastí sú výsledkom snahy všetkých zamestnancov spoločnosti, zárukou pre konečného spotrebiteľa a dôležitým ukazovateľom pre obchodných partnerov. Práve preto sa tešíme, že i počas tohto roka môžeme za týmto tvrdením stáť. Samotným auditom vždy predchádza obdobie, počas ktorého je potrebné dbať na každý detail, tak aby bol proces úspešný. Po úspešnom januárovom „Higher Level“ v Nitre sa v k úspešnému zvládnutiu IFS auditu pridala počas júna pekáreň Bratislava a júlový certifikát získala prevádzka P E Z A.

Všetky tri prevádzky na seba môžu byť právom pyšné a vedenie spoločnosti týmto ďakuje za nasadenie a dobre odvedenú prácu všetkým zamestnancom Nitry, Bratislavy a Žiliny.