Aktuality

Chlebodarca

22. 1. 2020

Chlebodarca – Podpora rodín v roku 2019 padla na úrodnú pôdu, pokračovať budeme i v roku 2020

Chlebodarca je projekt o. z. BILLA ľuďom spustený v decembri 2018. Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi, ktorým zhodou nešťastných náhod, situácií a okolností nie je dopriaty život v dôstojných podmienkach. Za rok 2019 bolo podporených 6 rodín (cca 1 rodina za dva mesiace), plus jedna „bonusová“. Pomoc bola rozdelená na finančnú a potravinovú časť. Okrem tejto pomoci dostali niektoré rodiny aj novú chladničku a všetky rodiny mali zabezpečený pravidelný prísun pekárenských výrobcov od našich pekární Penam Slovakia.

Práve toto bolo našou úlohou, každý týždeň priniesť do rodiny balíček chutných pekárskych výrobkov. Naša spoločnosť bola partnerom prvého ročníka projektu, kedy sme okrem balíčkov pekárenských produktov ponúkli rodinám i možnosť zamestnať sa v našich prevádzkach po celom Slovensku. Doručením posledného balíčka sme spoločne siedmim rodinám počas celého roka poskytli takmer štvrť tony pekárskych výrobkov. Prešli sme doslova celé Slovensko, od Oravy, cez Banskú Bystricu, Rožňavu až po Michalovce. Bolo veľmi pekné vidieť milé pohľady a počuť úctivé slová od rodín, ktorým sme sa snažili aj keď možno pre niekoho len drobnosťou pomôcť, ale vedzte, že mať každý deň chlieb na stole nie je v každej rodine samozrejmosťou. Preto podpora a partnerstvo projektu Chlebodarca na rok 2020 bola z našej strany jasná. V druhom ročníku by sa pomoc mala zdvojnásobiť, čiže budeme pomáhať každý mesiac jednej rodine. Spolu by sme chceli pomôcť dvanástim rodinám. Tešíme sa, že naša spoločnosť plní aj doslovný význam pojmu chlebodarca, prostredníctvom balíčkov pekárskych výrobkov.