Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

Dovoľujeme si v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov informovať spotrebiteľa, že vecne príslušným orgánom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Informácie týkajúce sa Slovenskej obchodnej inšpekcie nájdete na internetovej adrese www.soi.sk.


Súťaž

Jazykové verze