Služby akreditovaného laboratória PENAM SLOVAKIA, a.s.

Akreditované laboratórium PENAM SLOVAKIA, a.s. ponúka tieto služby: rozbor pšenice a raže, rozbor pšeničných a ražných múk.

Predmet skúšaniaOblasť skúšaniaOznačenie predpisu

Obilniny

Farba, Chuť, Pach, Škodci

STN 46 1011

Mlynské výrobky

Farba, Chuť, Pach, Škodci

STN 56 0512

Obilniny

Vlhkosť

STN EN ISO 712

Obilniny

Vlhkosť

N-PI-S-RK-M02/2/1, prac. postup č.1

Mlynské výrobky

Vlhkosť

STN 56 0512 , STN EN ISO 712

Obilniny

Objemová hmotnosť

STN 46 1011

Obilniny

Stanovenie nečistôt v zrne  potravinárskej pšenice letnej

STN 46 1011

Obilniny

Stanovenie nečistôt v zrne  potravinárskej raže

STN 46 1011

Obilniny

Mokrý lepok

STN 46 1011, STN EN ISO 21415-1

Mlynské výrobky

Mokrý lepok

STN EN ISO 21415-1, STN 56 0612

Obilniny

Popol

STN ISO 2171

Mlynské výrobky

Popol

STN ISO 2171, STN 56 0512

Obilniny

Obsah bielkovín

ICC No. 159

Pšenica

Mlynské výrobky

Sedimentačný index podľa Zelenyho

STN EN ISO 5529

Obilniny

Číslo poklesu

STN  EN ISO 3093

Mlynské výrobky

Číslo poklesu

STN  EN ISO 3093

Mlynské výrobky

Zrnitosť

STN 56 0512

Mlynské výrobky

Farinograf

ICC No. 115/1

Obilniny a mlynské výrobky

Alveograf

STN EN ISO 27971

Obsah mykotoxínov:

ELISA test so spektofotometrickým vyhodnotením

Pracovné postupy-ELISA

Poznámka: Cenník služieb bude poskytnutý na požiadanie.

Vedúca SL:

Viera Bombová Laboratórium

Prevádzka mlyn Bratislava

Račianska 72

Bratislava 830 03

Tel: 02/49 20 67 05 02/49 20 67 52

Mobil: 0905 297 469

E-mail: bombovav@bratislava.penam.sk


Jazykové verze