Prevádzky 

  

  

OBJEDNÁVKY PEKÁRNE: 

   
     
Pekáreň Lučenec   
Mikušovská cesta 26, 984 01 Lučenec Tel.: 047 430 3100  (pekáreň)
  objednavka.lucenec@penam.sk Tel.: 047 430 3101  (cukráreň)
Pekáreň Žilina
K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová  Tel.: 041 707 36 21
  objednavky@peza.sk Tel.: 041 707 36 36
Pekáreň Nitra
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra Tel.: 037 692 22 22
  objednavka.nitra@penam.sk  
Pekáreň Prešov
Budovateľská 61, 081 59 Prešov Tel.: 051 772 98 00
  objednavka.presov@penam.sk  
Pekáreň Bratislava
Budatínska 36, 851 05 Bratislava Tel.: 02 60 10 1011
  objednavky.bratislava@pekarenpbp.sk  
     

OBJEDNÁVKY MLYNY:

   
     
Mlyn Ivanka pri Nitre
Konečná ul. 9, 951 12 Ivanka pri Nitre Tel.: 037 6564301      
  hruskovaa@penam.sk  
Mlyn Trnava
Suchovská cesta 10, 917 01 Trnava Tel.: 033 5936001      
  objednavka.trnava@penam.sk   
Mlyn Bratislava
Račianska 72, 830 03 Bratislava Tel.: 02 44258635      
  palenickovah@penam.sk   
Mlyn Trebišov
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov Tel.: 056 6724207
  ondraskovas@penam.sk   
     
     
     
     

                   


Jazykové verze