Dipl. Ing. Ivan Mach, CSc.

 prezident Aliance výživových poradců ČR, externý spolupracovník spoločnosti Penam, a.s.

 

Je autorom radu pôvodných vedeckých prác. Ako vedúci výskumný a vývojový pracovník pôsobil na špičkových pracoviskách chemického a potravinárskeho priemyslu. Je autorom mnohých dietologických titulov, prekladov, odborných publikácií a prednášok. Pôsobí ako lektor viacerých kurzov, popularizátor fitness a zdravej výživy a dietetický poradca.

V otázke správneho stravovania je zástancom toho, že pre seba môžeme urobiť minimum a získať maximum, v oblasti výživy človek nemusí robiť zásadné a radikálne zmeny, ale postačia nám drobné kompromisy a výsledok na seba nenechá dlho čakať.

.


Súťaž

Jazykové verze